When you need a support Khi bạn cần hỗ trợ

Những mối quan tâm và băn khoăn về sức khỏe tình dục rất khó tham khảo ý kiến ai. Chúng tôi có một số lời khuyên có thể sẽ giúp bạn tìm được nơi chia sẻ với bạn về các vấn đề sức khỏe tình dục.

Vui lòng tham khảo “Trước khi bạn đi du lịch Nhật Bản""trước tiên nếu bạn là công dân nước ngoài.

Mọi người thường cân nhắc tìm kiếm thông tin trên Internet, và với những người chưa quyết định được nên gặp chuyên gia tư vấn hay nên đến cơ sở y tế. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thông tin trên internet, và nguồn thông tin đó đáng tin cậy. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc những điểm sau khi tra cứu thông tin trên internet:
 (1) Đối tượng cung cấp thông tin rõ ràng
 (2) Được thực hiện bởi một tổ chức công,
 (3) được giám sát bởi các chuyên gia y tế
 (4) Cung cấp dữ liệu dựa trên bằng chứng
 (5) Thông tin được cập nhật Bạn nên so sánh thông tin nhiều trang web, lựa chọn những trang web không lợi nhuận, và tham khảo ý kiến chuyên gia nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào