About Us

Tokyo Sexual Health
-Sức khỏe tình dục cho mọi người-

"Tokyo Sexual Health là một chương trình nâng cao sức khỏe tình dục do một nhóm điều tra viên thành lập với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi trước Thế vận hội Olympic, với hy vọng tạo ra một nền tảng và mạng lưới mới thúc đẩy sức khỏe tình dục và sẽ tiếp tục Thế vận hội Olympic và Paralympic. Chúng tôi mong muốn để lại di sản thông qua chương trình này.

Trong những năm qua, dịch HIV và các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs) đã từng xảy ra ở Nhật Bản. Việc chấm dứt đại dịch liên quan tới các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục không thể đạt được nếu không có đầy đủ cơ sở vật chất, nơi mọi người cảm thấy an toàn và thoải mái khi chia sẻ về sức khỏe tình dục của mình và nhận được sự chăm sóc. Do đó, mọi nỗ lực cần thực hiện đều cân nhắc đến quyền người sử dụng dịch vụ, sự đa dạng và bình đẳng để đảm bảo mọi người dân ở Tokyo đều có thể nhận được sự chăm sóc này.

Tokyo Sexual Health được thực hiện nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục cho tất cả mọi người, bằng cách phân phối thông tin toàn diện, xây dựng mạng lưới và quan hệ đối tác với chính phủ Nhật Bản, chính quyền địa phương, tổ chức xã hội, cơ sở y tế, doanh nghiệp và nhiều chuyên gia, tổ chức tư nhân, các tổ chức quốc tế như UNAIDS, và đồng thời triển khai nghiên cứu để đánh giá tác động của các chương trình STI quốc gia.

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy sức khỏe tình dục ở Nhật Bản, góp phần tạo nên một xã hội nơi mọi người có thể theo đuổi một cuộc sống lành mạnh hơn với phẩm giá và sự tôn trọng.