What is Sexual Health?Sức khỏe tình dụca

Sức khoẻ tình dục là gì?

  

"Sức khỏe tình dục được hiểu là sức khỏe về mặt tình dục. Nhưng, sức khỏe về mật tình dục có nghĩa như thế nào?

Sức khỏe nghĩa là trạng thái tốt, không chỉ là tình trạng không có bệnh tật về mặt thể chất, mà còn là tốt cả về mặt tinh thần và xã hội. Điều này không chỉ giới hạn ở bản thân bạn hay bạn tình của bạn mà có thể bao gồm hạnh phúc của gia đình bạn, và sự phát triển xã hội và kinh tế của cộng đồng hoặc quốc gia của bạn.

Theo WHO, Sức khỏe tình dục được định nghĩa là “trạng thái sức khỏe thể chất, tình cảm, tinh thần và xã hội liên quan đến tình dục; nó không đơn thuần là tình trạng không có bệnh tật, rối loạn chức năng hay ốm yếu. Sức khỏe tình dục đòi hỏi một cách tiếp cận tích cực và tôn trọng đối với tình dục và các mối quan hệ tình dục, cũng như khả năng có được những trải nghiệm tình dục thú vị và an toàn, không bị ép buộc, phân biệt đối xử và bạo lực. Sức khỏe tình dục được coi như là một phần nhân quyền rất quan trọng của con người.
Tuy nhiên,việc nói về đời sống tình dục của một người được coi là điều cấm kỵ, và sự miễn cưỡng đó có thể cản trở khả năng tiếp cận thông tin và chăm sóc chất lượng trong việc nâng cao sức khỏe tình dục.

Trang web Tokyo Sexual Health không chỉ giới hạn trong việc chia sẻ thông tin về phòng, chống STIs mà còn cam kết thúc đẩy sức khỏe tình dục bằng cách cung cấp thông tin chính xác và hữu ích về Sức khỏe tình dục trên nhiều chủ đề.